Data-och Integritetspolicy

Policy gällande data och sekretess  gällande Studio Filmbruket AB

Integritetspolicy

Studio Filmbruket AB

Smedjevägen 2b
230 53 Alnarp

Studio Filmbruket AB är som dataansvarig skyldigt att skydda era personuppgifter och vår strävan är att ni känner er trygga med vår hantering av dem. Vi hanterar era personuppgifter enligt denna integritetspolicy och gällande lag.

Typer av personuppgifter och användning av dem
Studio Filmbruket AB samlar in information om er i följande fall:

Vi samlar endast in nödvändiga uppgifter som till exempel namn, adress, telefonnummer, e-postadress, inköpshistorik, kreditupplysningar, kakor (cookies) och IP-adress.

Era personuppgifter samlas till exempel in i samband med att ni besöker webbplatsen, ingår avtal, kreditvärdering och när ni skickar en fråga via e-post eller annat digital media.

Studio Filmbruket AB använder exempelvis era personuppgifter för att tillhandahålla den tjänst för vilka uppgifterna har samlats in. Uppgifterna används utöver detta för att få större kännedom om er och övriga besökare på webbplatsen. Sådana besök kan bland annat omfatta undersökningar, statistik och analyser med avseende på förbättring av produkter, tjänster och teknik samt visning av marknadsföringsrelaterat innehåll och erbjudanden, vilket är anpassat till era intressen som tillgängliggör det för er via elektronisk post eller andra tekniker (när ni har begärt det).

Webbplatsen använder egna och tredjeparts kakor till exempel för att rikta annonser eller information till er. På dessa tredjepartswebbplatser kan ni läsa mer om hur vi använder kakor på webbplatserna och i så fall vilka kakor och i vilket syfte. Ni får också information om hur ni aktivt kan välja bort kakor från din browser.

Lämna ut uppgifter
Vi kan i vissa fall lämna ut de personuppgifter som vi har samlat in om er. Era personuppgifter kan till exempel vidarebefordras till: (1) leverantörer som vi samarbetar med för att stödja vår verksamhet (till exempel leverantörer av tjänster, teknisk support och leveranstjänster , eller (2) om det krävs i enlighet med ett domstolsbeslut eller enligt gällande lag.

Vi kommer att vidarebefordra data i den omfattning och till de det är nödvändigt för att kunna utföra den tjänst som ni efterfrågar, till exempel att ingå ett avtal med oss och i samband med produktion av digital material och liknande tjänster, för vilka det är ofrånkomligt att vi använder din information. Slutligen lämnar vi ut era personuppgifter till sociala medier när det gäller marknadsföring av Studio Filmbruket ABs tjänster.

Hur skyddar vi era personuppgifter?
Vi vidtar säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot manipulation, förlust, förstörelse samt mot att andra orättfärdigt skaffar sig tillgång till dina uppgifter.

I praktiken är det inte möjligt att upprätta 100 procent säkerhet, och vi kan därför inte garantera att uppgifter är skyddade fullt ut mot att någon lyckas kringgå säkerhetsåtgärderna och skaffar sig tillgång till informationen. Ni lämnar med andra ord ut dina personuppgifter egen risk.

Uppdatera, radera eller rätta dina uppgifter
Om du vill ha tillgång till den information som vi hanterar om er hos Studio Filmbruket AB, kan du vända dig till oss studio@filmbruket.se  eller på telefon +46 709-129936.

Enligt personuppgiftslagen har du rätt att få information om vilka personuppgifter vi har om dig. Om det visar sig att dessa personuppgifter är felaktiga, ofullständiga eller vilseledande, har ni rätt att begära att vi korrigerar, spärrar eller raderar dessa uppgifter. Dessutom kan ni alltid invända mot att uppgifter om er blir föremål för ytterligare behandling.

Ni har också möjlighet att framföra klagomål till datainspektionen, som kan nås via datainspektionen@datainspektionen.se. Ni finner mer information på datainspektionens webbplats här.

Hur länge sparas dina uppgifter?
Studio Filmbruket AB lagrar dina personuppgifter så länge som det krävs för att kunna leverera den tjänst som du har begärt och så länge som det är nödvändigt i ett legitimt syfte eller som det krävs enligt lag. Vi raderar och anonymiserar därför era personuppgifter kontinuerligt, allteftersom syftet för datainsamlingen upphör.

Ändringar
Det kommer att bli nödvändigt att uppdatera och ändra denna policy. Studio Filmbruket AB förbehåller sig rätten att uppdatera eller ändra denna policy. Vid väsentliga förändringar kommer vi att meddela er via webbplatsen eller via e-post. Den aktuella versionen av denna policy kan hittas på vår webbplats. Det kan du kontrollera genom att notera nedanstående datum.

Reviderad 2022-06-23